ReadyPlanet.com
ละไม มิวสิค
ละไม ไทยแลนด์
ละไม วาไรตี้
ละไม ต่างแดน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ละไม วาไรตี้


พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดให้วิศวกรชาวฝรั่งเศสและอิตาลีร่วมกันออกแบบสร้างพระราชวังเมืองลพบุรี กำแพงเมือง และป้อมปราการต่าง ๆ ขึ้นในปี พ.ศ.2209
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์  พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระที่นั่งพระองค์นี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง และเป็นที่ประชุมปรึกษาข้อราชการแผ่นดิน

วิถี..ดั้งเดิม และพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา

ชาวเลลูโม๊ะ ลาโว้ย(อูรัก ลาโว้ย) เป็นชนกลุ่มแรกที่เข้ามาถึง และบุกเบิกเกาะลันตาราว 500 ปีที่ผ่านมา จากนั้นราว 200 ปี กลุ่มชาวไทยมุสลิมก็เข้ามาอยู่

พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

การไปมาหาสู่กันของคนไทยในยุคก่อนจะใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเป็นหลัก ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีการสร้างถนนหนทาง มีแต่แม่น้ำที่เป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของคนไทย

FLIGHT OF THE GIBBON ชะนี....เหิรเวหา
มหัศจรรย์โลกใต้ท้องทะเลในกรุงเทพฯarticle
สัมผัสความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของสัตว์น้ำพันธุ์หายากกว่า 400 สายพันธุ์ ทั้งในอุโมงค์ใส และในตู้กระจกใสขนาดยักษ์
ท้องฟ้าจำลอง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ และอวกาศแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ

แดนดิน..ถิ่นไดโนเสาร์

โครงกระดูกไดโนเสาร์ซอโรพอด ที่มีความยาวประมาณ 15 เมตร นับเป็นการค้นพบซากไดโนเสาร์ครั้งแรกในเมืองไทย และจากการค้นพบดังกล่าวทำให้บริเวณนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติภูเวียง

Chiang Mai Zoo Aquarium
หน้า 3/5
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]