ReadyPlanet.com
ละไม มิวสิค
ละไม ไทยแลนด์
ละไม วาไรตี้
ละไม ต่างแดน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน

พัทลุง 

เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ

ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

 

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือที่เรียกกันว่า “พระสี่มุมเมือง”

เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้และปูชนียวัตถุคู่เมืองของพัทลุง ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจัตุรมุข เป็นพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ปางสมาธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2511
 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

หรือที่รู้จักกันดีว่า “อุทยานนกน้ำทะเลน้อย” เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย มีเนื้อที่เกือบ300,000 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช มีสิ่งมีชีวติหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่มากมาย โดยเฉพาะนกน้ำ มีมากถึง 287 ชนิดซึ่งเป็นจุดเด่นของทะเลน้อย นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ พระตำหนักทะเลน้อย ทะเลบัวยามเช้า ฝูงนกน้ำนานาชนิด
 

วัดเขียนบางแก้ว

วัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ.2533 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระธาตุบางแก้ว สร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช แต่ขนาดเล็กกว่า เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของพัทลุง เชื่อว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณวัดเขียน เป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อน

 

น้ำตกไพรวัลย์

เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดพัทลุง น้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน น้ำไหลแรงสามารถเล่นน้ำได้ในชั้นล่าง บริเวณโดยรอบบรรยากาศเงียบสงบ มีต้นไม้นานาพันธุ์รายล้อมอย่างอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้น้ำตกมีน้ำตลอดทั้งปี ตั้งอยูในหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

 


สงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ

เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพาน ถิ่นธุรกิจแดนใต้

 

หาดสมิหลา และรูปปั้นนางเงือก

หาดสมิหลา มีชายหาดสวยงามน่าเดินเล่นชมวิว ถ่ายรูป หาดทรายขาวสะอาด ทิวสนร่มรื่น น้ำไม่ลึกมาก เล่นน้ำได้ มีรูปปั้นนางเงือกอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา รวมทั้งรูปปั้นหนูและแมว โดยรอบบริเวณได้จัดสวนหย่อมไว้ ดูร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อนยามเย็น เมื่อมองออกไปในทะเลจะเห็น เกาะหนู เกาะแมว อันเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของแหลมสมิหลา

 

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพร สร้างด้วยหินหยกสีขาว ขนาดความสูง 9.9 เมตร ที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม จัดทำเป็นห้องโถง 8 เหลี่ยม ซึ่งแต่ละมุมจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของเซียนทั้ง 8 องค์ บริเวณทิวเขามุมสูงสามารถมองเห็นภาพวิวทิวทัศน์ในตัวเมืองหาดใหญ่ได้อย่างชัดเจน และยังสามารถมองเห็นทะเลสาบสงขลาที่อยู่ไกลออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเย็นก่อนพระอาทิตย์ตก บรรยากาศจะงดงามมาก
 


ตลาดน้ำคลองแห

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลอแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความยาวของตลาดประมาณ 200 เมตร อยู่ริมฝั่งคลองตรงข้ามกับวัดคลองแห เป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ มีลักษณะที่ผสมผสานระหว่างตลาดน้ำ (จำหน่ายสินค้าในเรือ) และตลาดโบราณ (จำหน่ายสินค้าบนบก) มีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารพื้นบ้านคาวหวาน สินค้าท้องถิ่น ผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย

 

วัดหาดใหญ่ใน

ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษมใกล้สะพานคลองอู่ตะเภา เป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่อ “พระพุทธหัตถมงคล” นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมักนิยมไปนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล

 


ปัตตานี

บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี

ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด

 

มัสยิดกรือเซะ

หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “มัสยิดปิตูกรือบัน”  ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอธิคของยุโรปและแบบสถาปัตยกรรมของตะวันออกกลาง เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยอยุธยา 

มัสยิดกลางปัตตานี

เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก มีรูปทรงคล้ายกับทัชมาฮาลของอินเดีย ตรงกลางอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร 4 ทิศ มีหอคอยอยู่สองข้าง บริเวณด้านหน้ามัสยิดมีสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่


 

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง

ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เจ้าแม่ทับทิม และรูปพระอื่น ๆ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี จะมีงานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวไปตามถนนสายต่าง ๆ ภายในตัวเมืองปัตตานี ทำพิธีลุยไฟบริเวณหน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียง ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำตานีบริเวณสะพานเดชานุชิต มีผู้ที่เคารพศรัทธามาร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกปี

 วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างไห้)

ตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายหาดใหญ่-สุไหงโกลก นับเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมากว่า 300 ปี ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงพ่อทวดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมของสถูป เจดีย์ มณฑป อุโบสถ และหอระฆังที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง 

ยะลา

ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน

 

พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข หรือวัดหน้าถ้ำ

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าถ้ำ บริเวณวัดร่มรื่นมีธารน้ำไหลผ่านบันไดขึ้นไปยังปากถ้ำมีรูปปั้นยักษ์ ชาวบ้านเรียว่า “เจ้าเขา” ภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่ ช่างพื้นบ้านดัดแปลงปรับปรุงเป็นศาสนสถาน มีปล่องที่เพดานถ้ำ ยามแสงแดดส่องลงมาดูสวยงามมาก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่

 

วัดพุทธาธิวาส

วัดพุทธาธิวาสเป็นแหล่งศิลปกรรมสร้างใหม่ แต่เป็นสุดยอดแห่งศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม องค์พระธาตุเจดีย์ อุโบสถ วิหารพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และจิตรกรรมต่าง ๆ ล้วนประณีตสวยงาม เป็นที่ประดิษฐานของ “พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ”  ขนาดความสูงเทียบเท่าตึก 13 ชั้น เป็นมหาธาตุเจดีย์ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 

ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ตู้เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2467 โดยคุณสงวน จิระจินดา อดีตนายไปรษณีย์โทรเลขอำเภอเบตง เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และตู้ไปรษณีย์นี้ก็ยังคงใช้งานอยู่ ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นมาใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ ความสูง 9 เมตร เป็นจุดเด่นให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 

อุโมงค์ปิยะมิตร

เป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์การรบของโจรคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2519 ตั้งอยู่ที่บ้านปิยะมิตร ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในหุบเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง ก่อนมีทางออก 9 ทาง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ทาง และยังเป็นหนึ่งใน Unseen in Thailand อีกด้วย


 

นราธิวาส

ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ

แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

 

มัสยิด 300 ปี (มัสยิดตะโละมาเนาะ)

เป็นมัสยิดเก่าแก่และมีประวัติอันยาวนาน สร้างแบบศิลปะไทยพื้นเมืองประยุกต์กับศิลปะแบบจีน ผสานกับศิลปะแบบมลายู เป็นอาคาร 2 หลังติดกัน ส่วนที่เด่นที่สุดคือตัวหลังคา มัสยิดแห่งนี้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมมาหลายชั่วอายุคน นับว่ามีความสำคัญต่อชุมชนมาก

 

พุทธอุทยานเขากง (วัดเขากง - พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล)

จากตัวเมืองใช้เส้นทางนราธิวาส-ระแงะ จะมองเห็นวัดเขากงและพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทองปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา เป็นศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้ องค์พระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับด้วยโมเสกสีทอง จัดเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้

 ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)

ป่าพรุแห่งสุดท้ายของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอตากใบ สุไหงโกลก และสุไหงปาดี มีป่าที่สมบูรณ์เพียง 50,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 120,000 ไร่ แต่ก็ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้นานาชนิด มีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ คลองสุไหงปาดี แม่น้ำบางนรา และคลองโต๊ะแดง อันเป็นที่มาของชื่อป่าพรุโต๊ะแดง 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่ม มีน้ำขังตลอดปี กสิกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกิน จึงเห็นสมควรที่ให้หน่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนา พื้นที่ป่าพรุร่วมกันแบบผสมผสาน และนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ป่าพรุในโอกาสต่อไป

เรียบเรียง : ละไมไทยแลนด์
ข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพ : ขอบคุณทุกภาพจาก Internetละไม ไทยแลนด์

ปลาหางนกยูงเกรดสวยงาม
การแพร่พันธุ์ปลาหางนกยูง
ปลาหางนกยูงสวยงาม เลี้ยงง่าย โตไว
น้ำหอม PLAY ซีรีย์
กางเกงยีนส์ ราคาประหยัด
10 ความเป็นที่สุดในไทย
100 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
กระบี่ กับ 10 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
ท่องทะเลตรัง สวรรค์อันดามัน
9 อัศจรรย์สมุทรปราการ
พระธาตุสี่เมืองอีสาน
10 หาดสวย ทะเลใส ไม่ไกลกรุง
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 16 ปี
โรแมนติก“ตรัง”
ไปแอ่วเจียงฮายกั๋น
12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน
12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน # 2
12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน # 3
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี
แนะเที่ยวแนะชิม เส้นทาง Unseen มุกดาหาร article
ล่องแก่งน้ำเข็ก พิษณุโลก
ท่องเที่ยวหน้าฝน อุบลฯ - ศรีสะเกษ article
บึงกาฬ จังหวัดใหม่ กับ 10 สุดยอด
อันดามัน มุมมองทางอากาศ
หมู่เกาะสุรินทร์
เกาะรอก – เกาะลันตา
กระบี่ Miracle @ Krabi
มหัศจรรย์แม่น้ำโขง "สามพันโบก"
ปาย article
เมืองสามหมอก
ปางอุ๋ง ปลายฝนต้นหนาว 1.1 article
ปางอุ๋ง ปลายฝนต้นหนาว 1 article
ปายแห่งเมืองสามหมอก ...มนต์เสน่ห์ปลายฝนต้นหนาว ตอนที่ 2 article
10 อุทยานแห่งชาติทางทะเล น่าเที่ยว...ร้อนนี้
กระบี่ “ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”
เกาะลันตา จ.กระบี่ Part II
เกาะลันตา Part I
ไหว้พระธาตุประจำปีเสือ จ.แพร่
ยอดเขาโมโกจู อช.แม่วงก์
5 ทุ่งดอกไม้งามแห่ง...อีสานใต้
10 แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ..หนาวนี้ article
วงรอบเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ความงดงามที่ไม่เปลี่ยนแปลง
เที่ยวกระบี่ สวยบาดตา....ราคาบาดใจ ตอนที่ 2
เที่ยวกระบี่ สวยบาดตา....ราคาบาดใจ ตอนที่ 1
อันดามันใต้ ตะรุเตา - อาดัง – ราวี – หลีเป๊ะ
หมู่เกาะสิมิลัน
เที่ยวแดนอีสานเหนือ หนองบัวลำภู-เลย
ผจญภัย หัวใจสีเขียว
4 วิธีเที่ยวไทย หัวใจประหยัดพลังงาน
เที่ยวตามทาง พัทยา - สัตหีบ
ผามออีแดง อช.เขาพระวิหาร
เมื่อลมหนาวมาเยือน ได้เวลาชมทะเลหมอก article
วันเดียว เที่ยวนครปฐม+ราชบุรี
เกาะแก้วพิสดาร
ล่องแก่งป่าต้นน้ำ ที่อุ้มผางคี
สองล้อ...สองน่อง...ท่องอำนาจ
ทะเลสวย ที่กระบี่
สองวัน ที่โคราช
รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม
ล่องแก่งน้ำเข็ก พิษณุโลก