ReadyPlanet.com
ละไม มิวสิค
ละไม ไทยแลนด์
ละไม วาไรตี้
ละไม ต่างแดน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
หัตถศิลป์ ศิลปาชีพ เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) จัดงาน

หัตถศิลป์ ศิลปาชีพ เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 5- 10 ธันวาคม 2550 ณ พารากอนฮอลล์ 2-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

      

          ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) เป็นองค์กรมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาดในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดียิ่ง หากทุกองค์กรร่วมใจกันสนับสนุนส่งเสริมให้ศิลปหัตถกรรมไทย ก้าวไกลสู่ระดับสากล โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการจัดงาน หัตถศิลป์ ศิลปาชีพ เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ที่จะบรรลุพันธกิจในการร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ไปสู่ระดับสากล และนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

 

          ในงานนี้ได้นำเสนอผลงานศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม และวิถีแห่งภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงให้ความสำคัญต่องานศิลปาชีพและช่างศิลปาชีพไทยมาโดยตลอด อีกทั้งยังเน้นการสร้างให้เห็นถึงความสำเร็จของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านทางโครงการพระราชดำริ รวมถึงรวบรวมผลงาน การต่อยอดองค์ความรู้ และการพัฒนาฝีมือของศิษย์เก่าจากศูนย์ศิลปาชีพ จากอดีตถึงปัจจุบันในการมีอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวบนพื้นฐานแนวความคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

 

          จุดเด่นสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ คือ ประติมากรรมต้นไม้มงคล หัตถศิลป์ศิลปาชีพ เพื่อเชิญชวนประชาชนเขียนใบโพธิ์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนำไปแขวนบนต้นไม้มงคลที่มีความสูงกว่า 4.5 เมตร โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ได้นำต้นไม้มงคล สัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯมหานคร เพี่อเชิญชวนประชาชนเขียนใบโพธิ์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างทั่วถึง ก่อนจะนำมาจัดแสดงไว้ในงานนี้ เพื่อเชิญชวนประชาชนที่มาร่วมงาน ร่วมถวายพระพรไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2550 โดยใบไม้ถวายพระพรทั้งหมด จะถูกนำมาหลอมรวมกันเป็นพระพุทธรูป เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อไป

 

 

                        

 

          นอกจากนี้ ภายในงานยังประกอบด้วย ส่วนนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปาชีพ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ อาทิ หอเกียรติยศศิลปาชีพ นำเสนอผลงานของช่างศิลปาชีพไทยที่มีผลงานโดดเด่นในระดับสากล โดยนำเสนอประวัติและผลงานของช่างศิลป์แขนงต่าง ๆ และสะท้อนถึงผลสำเร็จของการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการศิลปหัตถกรรมนานาชาติ ที่ได้รับเกียรติจากนานาประเทศ นำผลงานหัตถศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายในงาน อาทิ ผลงานจากประเทศ อินโดนีเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี เม็กซิโก ไต้หวัน แคเมอรูน ตุรกี โมร๊อคโค อิหร่าน และ อาร์เมเนีย

 

          นิทรรศการ รากอารยะ ศิลปะแห่งสยามสู่ศิลปาชีพ จัดแสดงสุดยอดงานศิลปะของไทยโบราณในแขนงต่าง ๆ แสดงผลงานความรุ่งเรืองทางอารยธรรมในอดีต จนกระทั่งพัฒนาการการต่อยอดภูมิปัญญา มาจนถึงความเป็นศิลปาชีพในปัจจุบัน ซึ่งสุดยอดงานดังกล่าวล้วนหาชมยากยิ่งในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เครื่องเงินและเครื่องทอง เครื่องจักสานและไม้แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา ภาพวาดภาพเขียนโบราณ ผ้าทอ

 

 

 

         และยังมีภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ชุด ในหลวงในดวงใจผ่านโรงภาพยนตร์พาโนรามา เป็นภาพยนตร์สั้นที่รวบรวมภาพพระราชกรณียกิจ และภาพส่วนพระองค์ที่หายาก และบางส่วนที่ไม่เคยถูกนำเผยแพร่สู่สาธารณชนมาก่อน นำมาร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ รวมถึงภาพพระราชกรณียกิจ ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับประชาชนชาวไทย ได้ชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณ และพระจริยวัตรอันงดงาม

 

          นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังได้ร่วมฝึกฝนงานด้านศิลปาชีพเบื้องต้นด้วยตนเองใน จุดร่วมกิจกรรมตกแต่งปลาตะเพียนสาน ด้วยเทคนิควิธต่าง ๆ ของหัตถศิลป์ไทย พร้อมกับการเลือกซื้อหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ทั้งจากในและต่างประเทศ

 

 

          การจัดแสดงหัวโขน  จากเรื่องรามเกียรติ์ จำนวน 39 หัว ซึ่งเป็นหัวโขนในสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ และได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรทำการซ่อมแซม และบำรุงรักษาหัวโขนทั้งหมด เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป เนื่องจากทรงเห็นว่า หัวโขนที่ใช้สวมใส่แต่ละตัวของไทย เราได้มีการประดิษฐ์คิดค้นทั้งหน้าตาที่แสดงอารมณ์สียอดชฎาที่ปรากฏรวมเป็นความสวยงาม อย่างลงตัว ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่น ที่ไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลก
ละไม วาไรตี้

Tawandang German Brewery
ซาฟารีเวิลด์ อาณาจักรแห่งความสุข
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
พิพิธภัณฑ์วิทย์ฯ คลอง 5 รังสิต
วัดถ้ำเสือ กระบี่
เมืองโบราณ
ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา
มาดามทุสโซ่ กรุงเทพฯ
ตรุษจีน
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
พิพิธภัณฑ์โชคชัย
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
พระราชวังสนามจันทร์
วัดเล่งเน่ยยี่ 2
ตุ๊กตุ๊กหัวกบ แลเมืองตรัง
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ศิลป์แผ่นดิน (Arts of the Kingdom)
อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระที่นั่งอนันตสมาคม
วิถี..ดั้งเดิม และพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา
พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท
FLIGHT OF THE GIBBON ชะนี....เหิรเวหา
มหัศจรรย์โลกใต้ท้องทะเลในกรุงเทพฯ article
ท้องฟ้าจำลอง
แดนดิน..ถิ่นไดโนเสาร์
Chiang Mai Zoo Aquarium
สิ่งมงคลคู่ตรุษจีน เสริมความเฮง
อันดามัน ชื่อนี้มีที่มา..
เบิร์จ กาลิฟา ตึกสูงที่สุดในโลกแห่งใหม่
เขาดินวนา” ครบรอบ 71 ปี
ขนมจีนเส้นสด กระบี่
วันฮาโลวีน (Halloween)
Night Dive กุ้งลายหินอ่อน
คริสต์มาส
เที่ยวปลอดภัยในหน้าหนาว
ปางอุ๋ง ปาย มันส์ ฮา
เมื่อปลาใหญ่ไล่ล่าปลาเล็ก
ไหว้พระ ที่สระบุรี
ถ่ายภาพเมื่อ ฟ้าหม่น ทะเลหมอง
ตำนาน ดอกกุหลาบ
แสตมป์ทองคำ
เรื่องของเต่าทะเล
โครงการทำความสะอาดบ้านปลาทะเลตรัง
Amazing Balloon Amazing Festival Korat