ReadyPlanet.com
ละไม มิวสิค
ละไม ไทยแลนด์
ละไม วาไรตี้
ละไม ต่างแดน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

            กรุงเทพมหานคร ได้รับการสถาปนาเป็นราชธานีของไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2325 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์  พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากเป็นชัยภูมิที่เหมาะสม ทั้งยังให้สร้างพระอารามหลวงขึ้นในเขตพระราชวัง และพระราชทานนามพระอารามว่า  “ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม “ โดยใช้เวลาสร้าง 2 ปี ส่วนการสร้างพระนครใช้เวลา 3 ปีจึงแล้วเสร็จ

   

อาณาบริเวณ พระบรมมหาราชวัง มีพื้นที่ประมาณ 152 ไร่ โดยวางผังพระที่นั่งต่าง ๆ แบบเดียวกันกับพระราชวังหลวงที่กรุงศรีอยุธยา  ประกอบไปด้วย

 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  เป็นพระมหาปราสาทองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวังหลวง เดิมชื่อพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท  ต่อมาในปีพ.ศ. 2332 ได้เกิดฟ้าผ่าที่ยอดปราสาทและเกิดเพลิงไหม้ขึ้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อปราสาทองค์เก่า และสร้างปราสาทองค์ใหม่ขึ้นมาแทน แล้วพระราชทานนามว่า “ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท “ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ และยังใช้ในพระราชพิธีพระราชกุศลต่าง ๆ รวมทั้งพระราชพิธีฉัตรมงคล

 

พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท  สร้างจากไม้ทั้งหลัง ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพลับพลาสำหรับประทับทรงพระราชยานรับส่งเสด็จในขบวนพยุหยาตรา และประทับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีที่มีขบวนแห่

 

พระที่นั่งพิมานรัตยา  สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สำหรับเป็นที่บรรทมและใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายในเข้ารับพระราชทานเครื่องอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมยุโรปและไทย เนื่องจากผู้ออกแบบเป็นสถาปนิกชาวอังกฤษ และเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม  บุนนาค) เป็นแม่กอง องค์พระที่นั่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป แต่หลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นพระราชาธิบดีหรือชั้นประมุขของรัฐ

            นอกจากนี้ยังมีหมู่พระที่นั่งที่สำคัญองค์อื่น ๆ อีกมากมาย

 

            วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)  อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ด้านทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง

 

พระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระคู่บ้านคู่เมืองของไทย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ แกะสลักมาจากแก้วสีเขียว หรือหยกทั้งก้อน หน้าตักกว้าง 48.3 ซม. ความสูงรวมฐาน 66 ซม.  มีเครื่องทรง 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงกระทำปีละ 3 ครั้ง เครื่องทรงฤดูร้อน เปลี่ยนในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4   เครื่องทรงฤดูฝน เปลี่ยนในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เครื่องทรงฤดูหนาว เปลี่ยนในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12

           

สิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ภายในวัด

ปราสาทพระเทพบิดร  ปราสาทรูปจัตุรมุข  มียอดปรางค์ประดับนภศูลและมงกุฎ ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงมงกุฎ บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้ำ ผนังด้านนอกและเสาประดับกระเบื้องเคลือบ สลับลายปิดทอง ผนังภายในเขียนสีลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ด้านหน้าปราสาทมีรูปสัตว์หิมพานต์   เป็นรูปหล่อด้วยโลหะ สร้างรวม 7 คู่

 

            พระสุวรรณเจดีย์ 2 องค์ ตั้งอยู่ด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดร  รัชกาลที่ 1  ทรงสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี เป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม ที่ฐานประดับด้วยยักษ์แบกและกระบี่แบก องค์ละ 20 ตน

 

            พระมณฑป ตั้งอยู่ด้านหลังปราสาทพระเทพบิดร  สำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับทอง ซึ่งสังคายนาในสมัยรัชกาลที่ 1

 

            นครวัดจำลอง  เริ่มสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยพระองค์ให้สร้างถ่ายแบบมาจากปราสาทหินนครวัดในประเทศกัมพูชา แต่การก่อสร้างมาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5


 

            พระระเบียง  ผนังพระระเบียงด้านใน มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องตามฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 มีทั้งหมด 178 ห้อง

 

            พระอัษฎามหาเจดีย์ หรือ พระปรางค์ 8 องค์ ตั้งเรียงรายอยู่ทางด้านหน้าของวัด รัชกาลที่ 1 สร้างอุทิศถวายแด่ปูนียบุคคลและวัตถุในพุทธศาสนา

 

            ยักษ์ทวารบาล  ตั้งประจำอยู่ที่ช่องประตูพระระเบียงรวม 6 คู่ หันหน้าเข้าหาพระอุโบสถ

 

            รูปฤาษีและแท่นบดยา  ตั้งอยู่ตรงประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกของวัด ฤาษีถือว่าเป็นครูของการแพทย์แผนโบราณ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 โปรดฯ ให้หล่อรูปฤาษีขึ้นด้วยสัมฤทธิ์ มีแท่นบดยา  แล้วให้ประชาชนนำยามาบด เพื่อให้ยานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น

 

            พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   เปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน

            ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.  ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม

 

               ละไม วาไรตี้

Tawandang German Brewery
ซาฟารีเวิลด์ อาณาจักรแห่งความสุข
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
พิพิธภัณฑ์วิทย์ฯ คลอง 5 รังสิต
วัดถ้ำเสือ กระบี่
เมืองโบราณ
ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา
มาดามทุสโซ่ กรุงเทพฯ
ตรุษจีน
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
พิพิธภัณฑ์โชคชัย
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
พระราชวังสนามจันทร์
วัดเล่งเน่ยยี่ 2
ตุ๊กตุ๊กหัวกบ แลเมืองตรัง
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ศิลป์แผ่นดิน (Arts of the Kingdom)
อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี
พระที่นั่งอนันตสมาคม
วิถี..ดั้งเดิม และพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา
พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท
FLIGHT OF THE GIBBON ชะนี....เหิรเวหา
มหัศจรรย์โลกใต้ท้องทะเลในกรุงเทพฯ article
ท้องฟ้าจำลอง
แดนดิน..ถิ่นไดโนเสาร์
Chiang Mai Zoo Aquarium
สิ่งมงคลคู่ตรุษจีน เสริมความเฮง
อันดามัน ชื่อนี้มีที่มา..
เบิร์จ กาลิฟา ตึกสูงที่สุดในโลกแห่งใหม่
เขาดินวนา” ครบรอบ 71 ปี
ขนมจีนเส้นสด กระบี่
วันฮาโลวีน (Halloween)
Night Dive กุ้งลายหินอ่อน
คริสต์มาส
เที่ยวปลอดภัยในหน้าหนาว
ปางอุ๋ง ปาย มันส์ ฮา
เมื่อปลาใหญ่ไล่ล่าปลาเล็ก
ไหว้พระ ที่สระบุรี
ถ่ายภาพเมื่อ ฟ้าหม่น ทะเลหมอง
ตำนาน ดอกกุหลาบ
แสตมป์ทองคำ
หัตถศิลป์ ศิลปาชีพ เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เรื่องของเต่าทะเล
โครงการทำความสะอาดบ้านปลาทะเลตรัง
Amazing Balloon Amazing Festival Korat