ละไม มิวสิค
ละไม ไทยแลนด์
ละไม วาไรตี้
ละไม ต่างแดน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ทะเลตรัง พักโรงแรมเรือรัษฏา

แพ็คเกจตรัง 3 วัน 2 คืน : 

ดำน้ำทะเลตรัง 4 เกาะ + เที่ยวชมเมืองตรัง  พักโรงแรมเรือรัษฎา ( 4 ดาว )

รับ-ส่งที่ตรัง, ที่พัก 2 คืน, เที่ยว 2 วัน, อาหาร 3 มื้อ

เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

 

 

 

เช้า                    รับท่านที่ สนามบิน / สถานีรถทัวร์ / สถานีรถไฟตรัง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองตรัง ท่ามกลางบรรยากาศแบบท้องถิ่น พร้อมชมวิถีชีวิตชาวตรังที่น่าสนใจ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์ ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย  อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  พระโพธิสัตว์กวนอิม  ศาลเจ้าไท่หนานไต้เทียนกง  บ้านอดีตนายกฯ ชวน หลีกภัย และแวะซื้อของฝากเมืองตรัง ก่อนนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อทำการเช็คอินที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง            ท่องทะเลตรัง 4 เกาะ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (1)

รับท่านที่ล็อบบี้โรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือ ออกท่องทะเลตรัง นำท่านสู่เกาะมุก ลอยตัวเข้า ถ้ำมรกต (Unseen in Thailand) สัมผัสน้ำทะเลเขียวใสราวมรกต เบื้องหลังถ้ำ ท่านจะได้พบกับหาดทรายเล็ก ๆ พักผ่อนเล่นน้ำทะเลอย่างจุใจ เกาะกระดาน เล่นน้ำทะเลใสสะอาดบนชายหาดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของจังหวัดตรัง ดำน้ำดูปะการังและฝูงปลาหลากสีสัน เกาะไหง เกาะม้า
หรือ เลือกเที่ยว ถ้ำเลเขากอบ (Unseen in Thailand ) นั่งเรือท้องแบนลอดถ้ำน้ำที่ยาวที่สุดในไทย

ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำต่าง ๆ สนุกตื่นเต้นกับการลอดท้องมังกรของถ้ำ

พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (2)

เย็น                   ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก


วันที่สาม
            Free & Easy – เดินทางกลับ

เช้า                    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)

                        Free & Easy อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านไปส่งยัง สนามบิน / สถานีรถทัวร์ / สถานีรถไฟตรัง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

           

หมายเหตุ : 

1. รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลม ทั้งนี้โดยยึดถือความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

2. ในกรณีไม่สามารถออกทัวร์ได้ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนเป็น เที่ยวถ้ำเลเขากอบ หรือ รับบริการนวดไทย 90 นาที


ที่พัก
  :  โรงแรมเรือรัษฎา ระดับ 4 ดาว

         

ห้องพักคู่
                       ราคา/ต่อท่าน       เด็ก4-11 ปี(พักกับผู้ใหญ่)       พักต่อ/ห้อง/คืน
Superior Room                 4,200.-                    1,900.-                             1,990.-

Deluxe  Room              เพิ่ม  500.-


ราคาดังกล่าวนี้รวม
:

ที่พัก 2 คืน                                                                      รถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ

เรือท่องทะเล                                                                   อุปกรณ์ดำน้ำตื้น + เสื้อชูชีพ                                  

น้ำดื่มบริการบนเรือ                                                            ประกันอุบัติเหตุระหว่างท่องทะเล

อาหารตามรายการรวม 3 มื้อ (เช้า 2, กลางวัน 1 มื้อ)                ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ  สำหรับชาวไทย                      


ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวม
:
ค่าเดินทางไป-กลับตรัง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจากรายการ, เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลล์, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

 

         

 

 
ละไม ท่องเที่ยว

กระบี่ ทัวร์ขายดี
อ่าวนางปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อ่าวนางคลิฟบีช รีสอร์ท กระบี่
ทะเลตรัง พักธรรมรินทร์ ธนา
ทะเลตรัง พักเกาะไหแฟนตาซี
One Day Tour หมู่เกาะสุรินทร์
หมู่เกาะสุรินทร์