ละไม มิวสิค
ละไม ไทยแลนด์
ละไม วาไรตี้
ละไม ต่างแดน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ทะเลตรัง พักธรรมรินทร์ ธนา

แพ็คเกจตรัง 3 วัน 2 คืน  ( ออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป )

 

ท่องทะเลตรัง + ซิตี้ทัวร์เมืองตรัง  พัก   โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  2  คืน                                     

รับ-ส่งที่สนามบินตรัง, ที่พัก 2 คืน, ทัวร์ 2 วัน, อาหาร 5 มื้อ

 

 


วันแรก              สนามบินตรัง – ซิตี้ทัวร์เมืองตรัง - โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

เช้า                    รับท่านที่สนามบิน จ.ตรัง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

13.00 น.            นำท่านสักการะศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ (Unseen in Thailand ) นั่งเรือท้องแบนลอดถ้ำน้ำที่ยาวที่สุดในไทย ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำต่าง ๆ สนุกตื่นเต้นกับการลอดท้องมังกรของถ้ำ

                        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

เช็คอินห้องพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง            ท่องทะเลตรัง (ดำน้ำดูปะการัง)

07.30 น.            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (1)

08.30 น.            รับท่านที่โรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือ ออกท่องทะเลตรัง ชมความสวยงามของเกาะต่าง ๆ สัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลที่ อ่าวกวนตง ดำน้ำดูปะการังหลากสีสันที่ เกาะม้า ดอกไม้ทะเลสีสวยสด ที่พลิ้วไหวโอนเอนไปตามกระแสน้ำ และหยอกล้อกับฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่เคียงข้างท่าน

พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค (2)  

บ่าย                   นำท่านลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกต(Unseen in Thailand) ที่เกาะมุก สัมผัสน้ำทะเลเขียวใสราวมรกต เบื้องหลังถ้ำ ท่านจะได้พบกับหาดทรายเล็ก ๆ ให้ท่านเล่นน้ำทะเลอย่างจุใจ  เดินทางสู่เกาะกระดาน เกาะที่มีชายหาดสวยที่สุดของตรัง และเคยใช้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรอันลือลั่นไปทั่วโลก ดำน้ำดูปลาดาว พักผ่อนเล่นน้ำทะเลใสสะอาดกับหาดทรายขาวเนียน


วันที่สาม            โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา - สนามบินตรัง

เช้า                    รับประทานอาหารเช้าแบบชาวตรัง (3)

เช็คเอ้าท์ที่พัก พร้อมออกเดินทางสู่สนามบินตรัง โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ :  

  1. กรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเที่ยวทะเล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเที่ยวทะเล เป็นการเที่ยวทางบกแทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
  2. ราคาดังกล่าวสำหรับชาวไทย, ชาวต่างชาติ จ่ายเพิ่มท่านละ 400 บาท เป็นค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ
  3. เข้าพักช่วงเทศกาล มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่โรงแรมกำหนด
  4. กรุณาสำรองการเดินทางล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์
  5. เมื่อชำระค่าแพ็คเกจแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้  

ที่พัก     โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  2  คืน  ( พักห้องละ 2 ท่าน )
  

อัตราค่าบริการ
:    ท่านละ  4,490  บาท

 ค่าบริการรวม

ที่พัก 2 คืน                                                          รถรับส่งสนามบินตรัง และนำเที่ยวตามรายการ          

เรือท่องทะเลตรัง                                                  อาหารรวม 3 มื้อตามรายการ (เช้า 2, กลางวัน 1)

ผลไม้ + เครื่องดื่มบริการบนเรือท่องทะเล                   อุปกรณ์ดำน้ำตื้น + เสื้อชูชีพ                                   

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น                                                 ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่สำหรับชาวไทย                   

 

ค่าบริการไม่รวม  :  ค่าเดินทางมาตรัง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีขอใบกำกับภาษี), ค่าภาษีต่าง ๆ ทุกชนิด, อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง                                   

  
ละไม ท่องเที่ยว

กระบี่ ทัวร์ขายดี
อ่าวนางปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อ่าวนางคลิฟบีช รีสอร์ท กระบี่
ทะเลตรัง พักโรงแรมเรือรัษฏา
ทะเลตรัง พักเกาะไหแฟนตาซี
One Day Tour หมู่เกาะสุรินทร์
หมู่เกาะสุรินทร์